Získejte také odměnu až

10.​​​​000 Kč 

za každé doporučení

Hypotéky

Získáte odměny za tipy na zájemce o hypotéku i její refinancování

Nemovitosti

Odměny za tipy na vlastníky nemovitostí, kteří chtějí prodávat nebo pronajímat

Pojištění

Odměny jsou vypláceny i za doporučení zájemce o životní a majetkové pojištění

Příležitost pro každého

Vyplácení odměn je k dispozici pro všechny zájemce nad 18 let. Ať už jste na mateřské dovolené nebo máte zaměstnání, podnikáte nebo si jako důchodce užíváte volna, každý z vás si může tímto způsobem opakovaně vydělávat zajímavé peníze.


Dosud nejvyšší vyplacená odměna byla 17.347,- Kč. Ano. Šlo o aktivního tipaře, který pravidelně zasílá kontakty na zájemce o úvěry. Tím pádem se mu i navýšila odměna!


Jak na to

1.

Odešlete formulář s nezávaznou registrací

2.

Do 2 pracovních dnů obdržíte SMS s odkazem ke stažení aplikace pro odesílání tipů na zájemce o hypotéky, prodej nemovitostí nebo pojištění

3.

Instalujete si aplikaci a potvrdíte svoje telefonní číslo. Pro funkčnost aplikace je potřeba připojení k internetu (mobilní internet nebo WI-FI)

4.

Pak už jen odesíláte kontakty a v aplikaci vidíte jednotlivé informace o stavu odeslaného doporučení.

Registrační formulář pro tipaře

Právě zde máte možnost přihlásit se nezávazně do systému odměn, a poté přes mobilní aplikaci odesílat tipy na zájemce o hypotéky, vlastníky nemovitostí, kteří chtějí prodávat či pronajímat a také doporučení na pojištění. Díky aplikaci budete mít přehled o stavu doporučení. Jako další možnost můžete odeslat jednorázový kontakt na zájemce o hypotéku nebo ostatní služby. Zde ale dostanete informace až po ukončení obchodu.

Smluvní podmínky pro využití služby

Provozovatel www.odmenyzahypoteky.cz

Provozovatel www.odmenyzahypoteky.cz je Petr Pařízek, IČ: 711 07 762, sídlo: Okružní 2054, 288 02 Nymburk, který je vázaný zástupce společnosti M&M finance Company s.r.o. Petr Pařízek je jako vázaný zástupce po splnění podmínek ČNB a složení příslušných zkoušek plně oprávněn zprostředkovávat spotřebitelské úvěry a úvěry na bydlení. 


Zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a potvrzujete jejich správnost a platnost. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Souhlas udělujete provozovateli www.odmenyzahypoteky.cz, kterým je bez výhrad Petr Pařízek, IČ: 711 07 762, sídlo: Okružní 2054, 288 02 Nymburk a společnosti M&M reality holding a.s., IČ: 27487768, se sídlem Praha, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, zapsaná pod sp. zn. B 14537 vedená u Měst. soudu v Praz. Souhlas má platnost 5 let. Toto platí pro odeslání formuláře na těchto www stránkách a na odeslání kontaktů přes mobilní aplikaci.


Tipař získá odměnu, pokud:

1) Klienta vyhledáte výlučně Vy a bude se jednat o první kontakt na takového klienta u M&M reality (klient už nevyužil formulář na webu s poptávkou nemovitosti nebo není v kontaktu se zástupcem společnosti M&M holding.

2) Po prodeji/pronájmu nemovitosti/převodu družstevního podílu realizovaném výlučně přes M&M reality, která obdrží provizi od klienta.

3) Až potvrdíte email od M&M reality s vyúčtováním Vaší odměny a splníte všechny podmínky v tomto vyúčtování a dle tohoto formuláře (odeslání výzvy atd.)

4)  V případě financování koupě nemovitosti či pojištění vzniká nárok na odměnu nejdříve v okamžiku, kdy MMF/MMP obdrží provizi od banky/pojišťovny.


Tipař souhlasí s tím, že:

Činnost odesílání tipů nebude vykonávat jako činnosti soustavné ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností do výše 30.000,- Kč/rok. Odměna zahrnuje případnou DPH a vypočítává se z provize M&M reality/objemu úvěru u daného obchodu.

Provozovatel webu www.odmenyzahypoteky.cz a M&M reality mají právo tuto nabídku bez náhrady kdykoliv s okamžitou účinností odvolat a tip z jakéhokoliv důvodu nepřijmout. M&M reality nepřijme tip, který:
a) již obdržela od jiného tipaře,

b) již má ve své nabídce či ve své interní databázi

c) je již v nabídce jiného zprostředkovatele, realitní kanceláře či je v nabídce veřejných realitních a inzertních serverů


Společnost M&M reality zpracovává osobní údaje Tipaře v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, obchodní firma, název, sídlo, elektronická adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z tohoto registračního formuláře. Úplné znění pravidel ochrany soukromí naleznete na www.mmreality.cz (sekce O nás, záložka Ochrana soukromí). Tipař prohlašuje, že údaje o
klientovi jsou předávány v souladu s právním předpisy.


Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně na účet uvedený v tomto formuláři. Jiný způsob úhrady je možný pouze na náklady Tipaře, které je M&M reality oprávněna započíst vůči odměně Tipaře . K vyúčtování odměny je Tipař oprávněn se vyjádřit do 2 dnů ode dne jeho doručení na email, z nějž bylo vyúčtování zasláno. Nevyjádření se v této lhůtě je považováno za bezvýhradné potvrzení vyúčtování. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad a odměna bude hrazena na jeho registrovaný účet. U nespolehlivých plátců DPH bude daň odvedena přímo na FÚ. Tipař prohlašuje, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a úplné a že není osobou blízkou či jinak spřízněnou s obchodním zástupcem M&M reality.

© 2019 Petr Pařízek