Získejte také odměnu až

10.​​​​​000 Kč 

za každé doporučení

Hypotéky

Získáte odměny za tipy na zájemce o hypotéku i její refinancování

Nemovitosti

Odměny za tipy na vlastníky nemovitostí, kteří chtějí prodávat nebo pronajímat

Pojištění

Odměny jsou vypláceny i za doporučení zájemce o životní a majetkové pojištění

Příležitost pro každého

Vyplácení odměn je k dispozici pro všechny zájemce nad 18 let. Ať už jste na mateřské dovolené nebo máte zaměstnání, podnikáte nebo si jako důchodce užíváte volna, každý z vás si může tímto způsobem opakovaně vydělávat zajímavé peníze.


Dosud nejvyšší vyplacená odměna byla 17.347,- Kč. Ano. Šlo o aktivního tipaře, který pravidelně zasílá kontakty na zájemce o úvěry. Tím pádem se mu i navýšila odměna!


Jak na to

1.

Odešlete formulář s nezávaznou registrací

2.

Do 2 pracovních dnů obdržíte SMS s odkazem ke stažení aplikace pro odesílání tipů na zájemce o hypotéky, prodej nemovitostí nebo pojištění

3.

Instalujete si aplikaci a potvrdíte svoje telefonní číslo. Pro funkčnost aplikace je potřeba připojení k internetu (mobilní internet nebo WI-FI)

4.

Pak už jen odesíláte kontakty a v aplikaci vidíte jednotlivé informace o stavu odeslaného doporučení.

Registrační formulář pro tipaře

Právě zde máte možnost přihlásit se nezávazně do systému odměn, a poté přes mobilní aplikaci odesílat tipy na zájemce o hypotéky, vlastníky nemovitostí, kteří chtějí prodávat či pronajímat a také doporučení na pojištění. Díky aplikaci budete mít přehled o stavu doporučení. Jako další možnost můžete odeslat jednorázový kontakt na zájemce o hypotéku nebo ostatní služby. Zde ale dostanete informace až po ukončení obchodu.

Kvůli přiřazení do správného regionu
Díky VIP kódu máte možnost navýšit svojí odměnu

Smluvní podmínky pro využití služby

Provozovatel www.odmenyzahypoteky.cz

Provozovatel www.odmenyzahypoteky.cz je Petr Pařízek, IČ: 711 07 762, sídlo: Okružní 2054, 288 02 Nymburk, který je vázaný zástupce společnosti M&M finance Company s.r.o. Petr Pařízek je jako vázaný zástupce po splnění podmínek ČNB a složení příslušných zkoušek plně oprávněn zprostředkovávat spotřebitelské úvěry a úvěry na bydlení. 


Zpracování osobních údajů

Odesláním kontaktních údajů souhlasíte s jejich zpracováním a potvrzujete jejich správnost a platnost. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. Souhlas udělujete provozovateli www.odmenyzahypoteky.cz, kterým je bez výhrad Petr Pařízek, IČ: 711 07 762, sídlo: Okružní 2054, 288 02 Nymburk a společnosti M&M reality holding a.s., IČ: 27487768, se sídlem Praha, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, zapsaná pod sp. zn. B 14537 vedená u Měst. soudu v Praz. Souhlas má platnost 5 let. Toto platí pro odeslání formuláře na těchto www stránkách a na odeslání kontaktů přes mobilní aplikaci.


Tipař získá odměnu, pokud:

1) Klienta vyhledáte výlučně Vy a bude se jednat o první kontakt na takového klienta u M&M reality (klient už nevyužil formulář na webu s poptávkou nemovitosti nebo není v kontaktu se zástupcem společnosti M&M holding.

2) Po prodeji/pronájmu nemovitosti/převodu družstevního podílu realizovaném výlučně přes M&M reality, která obdrží provizi od klienta.

3) Až potvrdíte email od M&M reality s vyúčtováním Vaší odměny a splníte všechny podmínky v tomto vyúčtování a dle tohoto formuláře (odeslání výzvy atd.)

4)  V případě financování koupě nemovitosti či pojištění vzniká nárok na odměnu nejdříve v okamžiku, kdy MMF/MMP obdrží provizi od banky/pojišťovny.


Tipař souhlasí s tím, že:

Činnost odesílání tipů nebude vykonávat jako činnosti soustavné ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z příležitostných činností do výše 30.000,- Kč/rok. Odměna zahrnuje případnou DPH a vypočítává se z provize M&M reality/objemu úvěru u daného obchodu.

Provozovatel webu www.odmenyzahypoteky.cz a M&M reality mají právo tuto nabídku bez náhrady kdykoliv s okamžitou účinností odvolat a tip z jakéhokoliv důvodu nepřijmout. M&M reality nepřijme tip, který:
a) již obdržela od jiného tipaře,

b) již má ve své nabídce či ve své interní databázi

c) je již v nabídce jiného zprostředkovatele, realitní kanceláře či je v nabídce veřejných realitních a inzertních serverů


Společnost M&M reality zpracovává osobní údaje Tipaře v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, obchodní firma, název, sídlo, elektronická adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, a to za účelem plnění povinností vyplývajících z tohoto registračního formuláře. Úplné znění pravidel ochrany soukromí naleznete na www.mmreality.cz (sekce O nás, záložka Ochrana soukromí). Tipař prohlašuje, že údaje o
klientovi jsou předávány v souladu s právním předpisy.


Odměna bude vyplácena pouze bezhotovostně. Jiný způsob úhrady je možný pouze na náklady Tipaře, které je M&M reality oprávněna započíst vůči odměně Tipaře . K vyúčtování odměny je Tipař oprávněn se vyjádřit do 2 dnů ode dne jeho doručení na email, z nějž bylo vyúčtování zasláno. Nevyjádření se v této lhůtě je považováno za bezvýhradné potvrzení vyúčtování. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad a odměna bude hrazena na jeho registrovaný účet. U nespolehlivých plátců DPH bude daň odvedena přímo na FÚ. Tipař prohlašuje, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou pravdivé a úplné a že není osobou blízkou či jinak spřízněnou s obchodním zástupcem M&M reality.

© 2020 Petr Pařízek